Kontakt

Vislanda Blädinge LRF 

Lokalavdelning

Kontaktuppgifter

Adress och e-post till styrelsen


Vislanda Blädinge LRF Styrelse

c/o Oskar Andersson

Hjulsryd 1

34252 VISLANDA


e-post: kontakt @ lrfbladinge . se



STYRELSEN 2019


Ordförande:

 Oskar Andersson 070-274 15 76


Vice ordförande:

 Stefan Andersson; 070-53 35 412


Sekreterare:

 Stefan Andersson 070-53 35 412


Kassör:

 Andreas Svenson


Medlemsansvarig:

 Magnus Åkesson


Ledamöter:

 Erik Lundkvist

 Christina Fransson

 Jesper Larsson

 Magnus Åkesson


Valberedning 2019

Sammankallande:

Cecilia Engström; 0472-552047


Ledamot:

Copyright 2015 © All Rights Reserved