Kontakt

Vislanda Blädinge LRF 

Lokalavdelning

Kontaktuppgifter

Adress och e-post till styrelsen


Vislanda Blädinge LRF Styrelse

c/o Oskar Andersson

Hjulsryd 1

34252 VISLANDA


e-post: kontakt @ lrfbladinge . seSTYRELSEN 2020


Ordförande:

 Oskar Andersson 070-274 15 76


Vice ordförande:

 Magnus Åkesson


Sekreterare:

 Oskar Andersson


Kassör:

 Andreas Svenson


Medlemsansvarig:

 Magnus Åkesson


 Alla Ledamöter:

 Oskar Andersson

 Magnus Åkesson

 Andreas Svensson

 Christina Fransson

 Jesper Larsson

 Erik Östergren


Valberedning 2020

Sammankallande:

Cecilia Engström; 0472-552047


Ledamot:

Stefan Andersson

Copyright 2015 © All Rights Reserved